Elien Van Goethem

Contactgegevens

0474 27 99 05

elien.vangoethem@silta.be

Opleiding en werkervaring

Ik ben Elien Van Goethem (°24/04/1993), logopediste.
Ik studeerde af als Bachelor in de Logopedie aan de Hogeschool Gent. 

Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring kunnen opdoen in verschillende settings: ziekenhuizen, centra voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking, zelfstandige logopedisten, groepspraktijken en het buitengewoon onderwijs.

Vanuit mijn ervaring werk ik vaak met leerproblemen en/of -stoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie). Hiernaast kom ik ook in contact met mensen met slikstoornissen.

Ik werk vanaf juli 2016 bij Silta. Hiernaast ben ik ook werkzaam bij een logopedische groepspraktijk te Belsele en Merendree.

top

Tarieven

Ik ben een geconventioneerd logopediste. Dit wil zeggen dat ik de tarieven hanteer die wettelijk vastgelegd zijn door het RIZIV.

Voor de logopedische behandeling is er meestal terugbetaling mogelijk via het RIZIV.
Deze terugbetaling bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut).

Aanvullende verzekering
Terugbetalingstarieven via de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelf bepaald waardoor deze tarieven verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit.
Hiervoor kan u zich best informeren bij uw eigen mutualiteit.

Foto

 

top