Kim Vanrumste

Contactgegevens

0473 65 76 16

kim.vanrumste@silta.be

Zittijden

Woensdag overdag en avond

Opleiding en werkervaring

Ik ben Kim (°1987), getrouwd en mama van 2 kindjes. Naast mijn werk als systemisch counselor werk ik ook als maatschappelijk werker in een multifunctioneel centrum voor kinderen en adolescenten met een motorisch meervoudige beperking. Vanuit deze setting heb ik doorheen de jaren reeds heel wat ervaring opgebouwd in het werken met gezinnen en individuen en de diverse thema’s die daarbij aan bod komen zoals opvoedingsondersteuning, sociaal-emotionele begeleiding, begeleiding bij rouw en verlieservaring maar ook begeleiding bij relatiemoeilijkheden en belangrijke levensvragen. Ik ben in 2008 afgestudeerd als maatschappelijk werker en behaalde nadien nog een masterdiploma Sociaal werk. In 2018 rondde ik de tweejarige opleiding contextuele hulpverlening, begeleiding en counseling af. Ik ben officieel erkend als systemisch counselor door BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling.) 

Ik vind het belangrijk dat we samen in dialoog kunnen gaan over de duur en de vorm van de gesprekken. Deze zijn afhankelijk van jouw noden en mogelijkheden en zullen op jouw tempo verlopen. Je bent welkom als individu maar ook als koppel of als gezin wil ik graag met jou bekijken wat ik kan betekenen. In een eerste gesprek nemen we voldoende de tijd om dit uit te klaren en verder af te spreken.

top

Tarieven

55€ per consultatie (50 minuten)

We hebben er alle begrip voor dat een afspraak door omstandigheden niet kan plaatsvinden. We vragen je dan wel om ons minimum 48 uur op voorhand te verwittigen.

Indien u minder dan 48 u op voorhand wenst te annuleren of verplaatsen betaalt u € 27,50 hetzij bij de eerstvolgende afspraak, hetzij per overschrijving. Als u de afspraak vergeet of als u afbelt als de sessie begonnen is, betaalt u de volledige sessie, ongeacht de reden. Dit ter bescherming van onze agenda en ons inkomen.

Bedankt voor uw begrip!

top