Vicky Reynaerts

Contactgegevens

0468 235 765

vicky.reynaerts@silta.be

Zittijden

woensdag: namiddag en avond; zaterdag: voormiddag

Opleiding en werkervaring

Ik ben Vicky Reynaerts, geboren in 1991 te Merksem. Ik behaalde het diploma Master in de Klinische Psychologie, afstudeerrichting Levenslooppsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2017 start ik met  een langdurige opleiding Spel en Beeld in de Integratieve Psychotherapie.

Naast mijn werk in de groepspraktijk Silta, werk ik als GON-begeleidster vanuit een type 4 school buitengewoon secundair onderwijs. Ik begeleid jongeren met een fysieke beperking tussen 12-21 jaar op schools en emotioneel vlak. Deze jongeren hebben vaak nog bijkomende problematieken zoals autismespectrumstoornissen, aandachts-en concentratiestoornissen en leerproblemen. Daarnaast heb ik reeds ervaring opgedaan in een Kinder- en Jeugdpsychiatrie met jonge kinderen tussen 0-6 jaar. Hierbij stonden het afnemen van intelligentietesten, ouder, kind- en gezinsbegeleiding centraal.

Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding met kinderen en jongeren en voor ouderbegeleiding. In het kader van psychologische begeleiding kan er gewerkt worden rond problemen die met de ontwikkeling te maken hebben, angsten, gedrags- en emotionele problemen, vragen rond opvoeding, leerproblemen, … Tijdens de begeleidingen wordt niet alleen gekeken naar het individu, maar wordt er ook rekening gehouden met de context waarbinnen het kind functioneert. 

 

top

Tarieven

€50 per consultatie (50 minuten) – Voor kinderen en jongeren is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.  Vraag meer advies bij uw mutualiteit. 

Een afspraak verplaatsen of annuleren kan kosteloos tot 48 u voor uw geplande afspraak. Zo kan ik uw plaats eventueel nog doorgeven aan iemand anders. Indien u minder dan 48 u op voorhand wenst te annuleren of verplaatsen betaalt u € 25, hetzij bij de eerstvolgende afspraak, hetzij per overschrijving. Als u de afspraak vergeet of als u afbelt als de sessie begonnen is, betaalt u de volledige sessie.

top