Kinesitherapie en psychomotoriek bij kinderen

Visie

Kinderen leren al spelend. Door te bewegen, ontwikkelen ze hun spieren, zintuigen en motoriek. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf, maar soms is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben die niet altijd volledig gekend zijn. Zo kan er een aandoening zijn van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Een tekort aan motorische ervaring kan eveneens voor een vertraagde ontwikkeling zorgen. 

top

Klachten

Motorische problemen

Psychomotorische problemen

top

Werkwijze

Anamnese

Tijdens een eerste gesprek met de ouders wordt het probleem en de hulpvraag in kaart gebracht. De volledige motorische ontwikkeling wordt bevraagd en eventuele bezorgdheden worden besproken. Nadien wordt een afspraak gemaakt voor een (psycho)motorisch onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een reeks gestandaardiseerde testen die de verschillende motorische vaardigheden van het kind in kaart brengt. De keuze van de testen wordt bepaald door de informatie uit de anamnese en de leeftijd van het kind. Hier wordt zowel naar de kwaliteit van bewegen als naar het tempo van uitvoeren gekeken. Achteraf worden de testen gescoord op basis van de leeftijd. Indien er ernstige tekorten zijn ten opzichte van leeftijdsgenoten of er kwalitatieve tekorten gevonden worden, is de opstart van therapie aangewezen.

Behandeling

De behandeling gebeurt op maat van het kind. In samenspraak met de ouders en het kind wordt gekeken naar de belangrijkste hulpvraag op dit moment. Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het is een samenspel tussen het motorische, het cognitieve en het emotionele aspect. Via motoriek/beweging trachten we de motorische vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd invloed uit te oefenen op de sociaal -emotionele beleving van het kind en zijn cognitieve ontwikkeling. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen en groeit het vertrouwen in zijn eigen kunnen. 

top