Osteopathie

Visie

Osteopathie is een uit Amerika afkomstige geneeswijze die vertrekt van het feit dat het menselijk lichaam een eenheid vormt. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden: het bewegingsapparaat, organen, zenuwstelsel, doorbloeding, hormonen,... 

Het menselijk lichaam heeft een natuurlijk vermogen om verstoringen zelf te verhelpen. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van klachten die door het lichaam zelf niet kunnen worden opgelost en onderzoekt de beweeglijkheid van organen, bindweefsels, botten, zenuwen en wervels.

Vaak ligt de oorzaak van een klacht niet in de plaats waar de klacht of pijn zich bevindt. Een osteopaat onderzoekt dus niet alleen de regio waarin de klacht optreedt (pijnzone), maar het hele lichaam en tracht de bewegingsbeperkingen in de verschillende lichaamssystemen (craniaal, parietaal en visceraal) te normaliseren.
Osteopathie is een manuele geneeswijze. Dat wil zeggen dat de osteopaat tijdens de behandeling enkel met de handen werkt.

top

Klachten

Volwassenen:
• Pijn en/of stijfheid in rug, nek, schouder, heup en ledematen (blokkades, lumbago, ischias, artrose, uitstralingspijn, ...), al dan niet van chronische aard.
• Verstuikingen en sportblessures
• Whiplash en andere posttraumatische klachten
• Hoofdpijn, migraine, oorsuizen, duizeligheid, ...
• Bekkeninstabiliteit
• Maag- en darmklachten (zuurbranden, maagpijn, obstipatie, diarree, ..)
• Postoperatieve klachten (littekenvorming, verklevingen, ...)
• Algemene buikklachten, soms medisch onverklaarbaar
• Stress gerelateerde klachten
• (Chronische) vermoeidheidsverschijnselen en concentratieproblemen
• Problemen met het kaakgewricht
• Sinusitis
• Preventieve controle (algemene check-up)
• ...

Vrouwen:
• Menstruatiestoornissen
• Endometriose
• Zwangerschapsklachten
• Moeilijk postnataal herstel
• Bekkeninstabiliteit
• Vruchtbaarheidsproblemen
• Incontinentieproblemen
• Dyspareunie
• ...

Baby’s en kinderen:
• Baby’s en kinderen met vervormde schedeltjes
• Huilbaby’s en onrustige kinderen
• Refluxproblemen
• Ontwikkelingsproblemen
• Gedragsproblemen en leerproblemen
• Chronische oorklachten
• Stoelgangproblematiek
• Moeilijke zuigreflexen
• Slaapstoornissen
• Buikklachten en krampen
• ...

top

Werkwijze

Anamnese

De osteopaat luistert naar de klachten van de patiënt en informeert naar zowel medische als chirurgische precedenten, als de leefgewoonten in hun socio-psychologische context om een totaalbeeld te krijgen van de algemene gezondheid van de patiënt.

Ook doet men beroep op de uitslagen van de klinische onderzoeken welke de patiënt reeds in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld radiografie, CT-scan, MRI, NMR, bloedanalyse,...)

Op die manier houdt men niet enkel rekening met de aandoening op zich, maar ziet men de patiënt in zijn geheel.

Bij baby’s zullen vooral inlichtingen over de zwangerschap en de geboorte belangrijk zijn.

 
Klinisch onderzoek

Na de anamnese zal de osteopaat een specifiek osteopathisch klinisch onderzoek beginnen en voert een aantal precieze en aangepaste testen uit. 

De osteopaat beoordeelt de kwaliteit van de beweging en objectiveert via palpatie de viscerale sfeer en de bewegingsbeperking van de gewrichten en weke delen. Aan de hand daarvan verklaart men de verschillende somatische disfuncties welke gelinkt zijn aan de klachten van de patiënt. 

De somatische disfunctie (verstoring van het functioneren van het lichaam) behelst een mechanische disfunctie (we stellen een wijziging van bewegingsuitslag van gewrichten en weefselspanningen vast), welke een levende structuur beïnvloedt.


Behandeling

De osteopaat kiest vervolgens zijn therapeutische technieken afhankelijk van de problematiek van de patiënt, het osteopathisch bilan, de pathologie, de leeftijd, de lichamelijke gesteldheid, de evolutie van de behandeling,...

Iedere patiënt geniet dus een behandeling die specifiek aan zijn geval is aangepast. Deze behandeling wordt bij elk consult opnieuw geëvalueerd op basis van een reeks voorafgaande onderzoeken. De behandeling is gebaseerd op manipulatieve technieken en beoogt in essentie het opheffen van de somatische disfuncties die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.

Deze technieken gebeuren steeds op zachte wijze. Ze zijn dus niet agressief noch traumatiserend. Zij kunnen worden toegepast in functie van de noden van de patiënt en ter hoogte van om het even welke lichaamszone (evenzeer visceraal als musculo-skelettaal).

De indicaties voor het toepassen van osteopathie zijn werkelijk zeer talrijk en beperken zich niet enkel tot stoornissen van het musculo-skelettaal systeem.

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Om tot een volledig herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn meerdere behandelingen nodig.

De osteopaat weet dat elke pathologie welke niet tot zijn domein behoort, voor de behandeling wordt uitgesloten. Wanneer men dergelijke pathologie objectiveert, zal de patiënt worden doorverwezen naar zijn huisarts of bevoegd specialist.


Preventie

Het is aan te raden om tijdig langs te komen voor een preventieve controle, zo kunnen mogelijk ernstige klachten vermeden worden.


Tarieven:

Een osteopaat D.O. die door de mutualiteit erkend is, komt voor terugbetaling in aanmerking en is geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid. De erkende osteopaat D.O. heeft een erkenningsnummer gekregen. Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u kan aanbieden aan uw ziekenfonds.

Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 euro per consultatie met een minimum van 5 en een maximum van 10 consultaties per kalenderjaar, afhankelijk van bij welk ziekenfonds u bent aangesloten. 

Voor een osteopathische behandeling is geen medisch voorschrift vereist.

top