Ilse Michielsen

Contactgegevens

0471/28.30.99

ilse.michielsen@silta.be

Opleiding en werkervaring

Ik ben Ilse Michielsen (°01/08/1982), afgestudeerd als gegradueerde in de logopedie aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen in juni 2003. In juni 2004 studeerde ik af als gegradueerde in de audiologie aan dezelfde hogeschool. 

Meteen na mijn studies ging ik aan de slag als zelfstandige logopediste in een logopedische groepspraktijk waar diagnostiek en behandeling aan bod kwamen van kinderen en jongeren met leer-, articulatie-, stem- en taalproblemen. Gelijktijdig hiermee ging ik aan de slag op een thuisbegeleidingsdienst voor doven en slechthorenden waar ik de begeleiding van baby’s, peuters en kleuters op mij nam. 

In juli 2008 maakte ik de overstap naar een multidisciplinaire praktijk in Antwerpen waar ik als voltijdse medewerker meer expertise opbouwde op vlak diagnostiek en behandeling van leer-, taal- en articulatiestoornissen. Mijn ervaring met kinderen met gehoorproblemen maakte dat ook deze kinderen bij mij terecht konden voor begeleiding. Gedurende lange tijd nam ik ook een deel van de intake- en adviesgesprekken voor mijn rekening uit interesse in andere problematieken. Management en boekhouding van de praktijk maakten vele jaren eveneens deel uit van mijn takenpakket. 

Sinds september 2015 werk ik ook als zorgcoördinator in het lager onderwijs. Op deze manier heb ik de luxe om leerproblemen in ruime zin te bekijken en de omgang ermee vanuit verschillende opzichten te ervaren. 

Sinds juli 2018 zoek ik het dichter bij huis en start ik vol enthousiasme in Silta. 

Als lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en via het volgen van verschillende bijscholingen en cursussen hou ik mijn logopedische kennis up-to-date. 

Erkenningsnummer: 5-89354-18-801/1 – geconventioneerd 

top

Tarieven

Ik ben een geconventioneerd logopediste. Dit wil zeggen dat ik de tarieven hanteer die wettelijk vastgelegd zijn door het RIZIV.

Voor de logopedische behandeling is er meestal terugbetaling mogelijk via het RIZIV.
Deze terugbetaling bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut).

Aanvullende verzekering
Terugbetalingstarieven van de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelf bepaald waardoor deze tarieven verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit.
Hiervoor kan u zich best informeren bij uw eigen mutualiteit.

 

top