Familieopstelling

Inhoud

De drijvende kracht van familiebanden

We erven niet alleen verschillende lichamelijke aspecten van onze ouders en grootouders, we nemen nog veel meer over; door als kind op te groeien in het gezin, weten we wat de regels, waarden en normen zijn ook al worden die vaak niet expliciet uitgesproken. Maar in een familie zijn er ook onzichtbare ladingen – van een trauma, een ongeluk, verlies door scheiding, dood, geweld,... – die gedragen worden. Door de intrinsieke binding die we hebben met onze familie, kunnen we ook verstrikt raken in die onzichtbare ladingen. Dit kan zich op volwassen leeftijd uiten in moeilijk lopende relaties, depressies, angsten, boosheid, verslaving, ziektes, geld- of carriére problemen of andere terugkerende patronen of thema´s.

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt namelijk de mogelijkheid om die onzichtbare ladingen aan het licht te brengen. Je bewust worden van die verstrikkingen is een groot deel van de oplossing. Het creëert ruimte om te bewegen welke dan evolutie mogelijk maakt, zowel in je persoonlijke ontwikkeling als in het familiesysteem. 

Hoe verlopen familieopstellingen?

Een familieopstelling begint met een ruimtelijke uitbeelding van jouw familiesysteem. Afhankelijk van de vraag wordt gekeken welke personen uit het systeem van belang zijn om “op te stellen” of in de ruimte te plaatsen. Aan andere groepsleden (representanten) vraag je om de positie van een lid van jouw familiesysteem in te nemen. Bijna altijd geeft een opstelling verbluffend duidelijk weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het  eigen familiesysteem zijn. 

Door van op een afstand naar de opstelling te kijken ontstaan er inzichten die je vaak niet verkrijgt zolang je ze als vanzelfsprekend “van binnenin” het systeem beschouwt. Herkenning en erkenning van de aanwezige dynamieken of patronen creëert ruimte voor verandering, en voor een onderzoek welke stappen kunnen genomen worden die jou helpen bij je hulpvraag.

Overigens is een familieopstelling voor alle deelnemers een verrijkende ervaring. Familieopstellingen tonen altijd iets wat we niet verwachten. Dat nieuw inzicht of een nieuwe beweging daagt ieders flexibiliteit en draagkracht een beetje uit en creeert dus sowieso de mogelijkheid tot evolutie. 

top

Data

vrijdag 23 september 2022 van 9 uur tot 13 uur.

top

Locatie

Cursusruimte op de zolder van Groepspraktijk Stekene

Brugstraat 2, 9190 Stekene

top

Tarieven

50 euro

top

Contactgegevens

Tine Jansen
psychotherapeute 

Inschrijven via:

tinejansen@yahoo.com

0471 56 13 60

top