SILTA  is een groep professionele en ervaren therapeuten die begeleiding bieden aan kinderen en volwassen. Men kan bij SILTA terecht voor lichamelijke, psychische, emotionele en relationele problemen en vragen.

Vanuit de basisfilosofie dat elke mens een samenhangend geheel is van lichaam en geest, streeft SILTA naar een multi- en interdisciplinaire aanpak.

De bundeling van onze capaciteiten zorgt ervoor dat we een nog betere hulpverlening kunnen bieden aan de mensen die een beroep op ons doen. Door regelmatig onderling overleg wordt de behandeling efficiënter en beter afgestemd op de gevraagde hulp.

SILTA betekent ‘brug’. Deze naam werd enerzijds gekozen omdat de groepspraktijk gelegen is in de Brugstraat maar anderzijds en voornamelijk omwille van de symbolische betekenis die het woord ‘brug’ in zich draagt. Een brug is een verbinding tussen twee punten die door een rivier, kloof, dal, weg of een ander (overbrugbaar) obstakel gescheiden zijn. Zo kunnen ook fysieke en emotionele problemen obstakels vormen die de (levens)weg van de mens verhinderen. Men ondervindt moeilijkheden thuis, op het werk, op school, in de vrije tijd…

SILTA wil mensen helpen hun pad terug te vinden door als het ware hun pijlers te verstevigen en bruggen te slaan.