Manuele therapie

Visie

Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden op het terrein van diagnostiek en therapie bij neuromusculoskeletale aandoeningen kan de manueel therapeut via mobilisatietechnieken, oefeningen en advies de werking van het lichaam optimaliseren.

Hierbij is er bijzondere aandacht voor de onderlinge samenwerking van spieren, gewrichten en zenuwen in wervelkolom en extremiteiten. Er is eveneens aandacht voor het functioneren van de patiënt binnen een breed bio-psycho-sociaal kader. Dit wil zeggen dat psychische, sociale en emotionele factoren de uitingsvorm van uw klacht kunnen beïnvloeden. Een patiënt bij wie deze binding sterk is, heeft een andere aanpak nodig dan een persoon waar deze binding minder sterk is.

Daarnaast vertaalt onze visie op gezondheid zich naar een actieve rol van de patiënt waarin eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en gezond blijven centraal staan.

Verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt is de uiteindelijke doelstelling.

top

Klachten

Het is onmogelijk om een volledige lijst met alle mogelijke indicaties weer te geven. Wanneer u twijfelt of manuele therapie iets voor u kan betekenen, aarzel niet om één van onze therapeuten te contacteren.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, al of niet met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.

Enkele voorbeelden:

top

Werkwijze

ANAMNESE

In een vraaggesprek peilt de manueel therapeut naar de klachten en de algemene gezondheid van de patiënt. Op basis hiervan wordt een totaalbeeld opgemaakt.
Indien de patiënt al onderzoeken of behandelingen onderging is het van belang eventuele resultaten hiervan (RX, CT-scan, MRI, bloedtest,…) mee te brengen.

ONDERZOEK

Na de anamnese volgt een uitgebreid klinisch functioneel onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en het bewegen beoordeelt en met specifieke testen het bewegingsstelsel onderzoekt. Waar nodig worden het skeletale (bot en gewrichten), musculaire (spieren - myofaciale triggerpunten), neurogene (zenuwen) en trofische (doorbloeding) systeem onderzocht binnen ons manueel therapeutisch vakgebied.
Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld.

BEHANDELING

Bij de behandeling worden alleen de handen gebruikt om via directe of indirecte technieken de beweeglijkheid van alle weefsels en gewrichten te herstellen. Deze technieken kunnen zijn: manipulaties, mobilisaties, muscle energy techniques, harmonics, oscillaties, weke delen technieken ,…

Ook tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties.

Gezien ons lichaam vaak in de mogelijkheid is, mits enige sturing, zelf te herstellen zal in de revalidatie bijzondere aandacht gaan naar actieve oefentherapie. Hierbij is het van belang dat de patiënt voldoende inzicht en vaardigheden ontwikkelt om in de toekomst herval te kunnen vermijden. Manuele therapie stelt zich naast functieherstel eveneens tot doel de patiënt te leren omgaan met stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor acute letsels zijn 3 à 5 behandelingen vaak voldoende. Om tot volledig herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn meer behandelingen nodig.

PREVENTIE

Het is vaak aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle.

Consultaties

Een consultatie bij één van onze therapeuten kan enkel op afspraak.

Tijdens de eerste afspraak zal uw elektronische identiteitskaart en een klevertje van het ziekenfonds worden gevraagd. U neemt ook best alle medische documenten en recente medische beeldvorming mee. Het eerste consult neemt ongeveer 30 min. tot een uur in beslag.

Graag steeds een eigen grote handdoek meebrengen.

Tarieven

We werken met de gangbare kinesitherapienomenclatuur indien er een verwijzing van de arts is.

De eerste behandeling met dossieropmaak, klinisch functioneel onderzoek en proefbehandeling wordt apart aangerekend. Er bestaat voor courante pathologieën geen nomenclatuurnummer voor een eerste consultatie uitgezonderd als expliciet een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek wordt voorgeschreven door de arts.

Voor extra prestaties en gespecialiseerde technieken zoals manuele therapie, taping en therabanden wordt een supplement aangerekend.

Een afspraak moet minstens 12u op voorhand worden afgebeld of de behandeling zal worden aangerekend.

top

top