Spelcounseling

Visie

Spelcounseling is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Hierbij gebruikt de therapeut spel om je kind te begrijpen en te helpen om zich verder te ontwikkelen. Vaak is het voor kinderen nog te moeilijk of te bedreigend om via taal uit te drukken wat er binnenin speelt. Spelen is voor hen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te kunnen verwerken.
In de spelkamer staat het kind centraal en is het belangrijk dat het kind zich goed voelt. Daarom trachten we een veilige omgeving te creëren waardoor het kind zich volledig kan ontplooien. Hierbij stelt de therapeut zich op met een houding waarbij onvoorwaardelijke acceptatie, transparantie, echtheid en empathie voorop staat.

top

Klachten

Spelcounseling is gericht op kinderen die moeilijkheden ervaren van een sociaal-emotioneel probleem zoals onder andere angst, stress, weinig zelfvertrouwen, rouwverwerking, pesten, echtscheiding, faalangst, het moeilijk uiten van de emoties, trauma, psychosomatische klachten, nachtmerries, ...

top

Werkwijze

Na een intakegesprek starten we de begeleiding op. De therapie vindt plaats in een spelkamer waarbij het kind in alle vrijheid met allerlei speelgoed en ander spelmateriaal kan spelen. De eerste sessies ligt de nadruk op vertrouwen creëren en het kind zich laten goed voelen in de spelkamer. Hoeveel sessies een kind nodig heeft, hangt van de problematiek en het proces af. Gedurende het proces vinden er oudergesprekken plaats om de terugkoppeling van en naar de spelkamer bespreekbaar te maken.

Een spelsessie duurt 50 minuten en vindt idealiter wekelijks plaats. Ongeveer om de 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats.

top

www.vvspel.net

top