Kinesitherapie

Visie

We trachten steeds een probleem zo ruim mogelijk te benaderen. Hierbij staat de patiënt centraal en is de wisselwerking tussen hem/haar en de therapeut van het allergrootste belang. De therapie gebeurt steeds in nauwe samenwerking met uw arts en eventuele andere zorgverstrekkers.

Elke patiënt komt met specifieke klachten. Het is niet alleen de klacht die wordt behandeld maar de mens als geheel. Door de verschillende specialisaties kiezen we een therapie die het beste past bij elk individu. De therapie kan wisselen naargelang de evolutie. Zo ligt het accent bij de eerste behandeling vaak op pijnbestrijding en herstel van beweging. Nadien komt functieherstel en preventie aan bod.

De praktijk biedt volgende specialisaties:

top

Klachten

Enkele voorbeelden van aandoeningen waarmee u bij ons terecht kan voor een revalidatie op maat:

top

Werkwijze

ANAMNESE

Aan de hand van een gesprek en gerichte vragen proberen we een beeld te schetsen van het klachtenpatroon.

KLINISCH ONDERZOEK

We krijgen een totaalbeeld van de patiënt door te kijken hoe hij recht staat. Er wordt gelet op de houding, op assymetrieën, ...
Door het uitvoeren van specifieke bewegingen kan afgeleid worden waar een blokkage of bewegingstekort zich situeert.

BEHANDELINGSPLAN

Via een ruim arsenaal aan behandeltechnieken worden bewegingsbeperkingen opgeheven. In de eerste plaats wordt de mobiliteit hersteld, nadien wordt aandacht besteed aan stabiliteit en functieherstel. Onze praktijk beschikt over een oefenruimte met de nodige apparatuur naar krachttraining, conditietraining, proprioceptie en stabilisatietraining toe.

EVALUATIE

Bij elke behandeling wordt er gekeken welke vooruitgang de patiënt maakt. Revalidatie-schema’s kunnen elk moment worden aangepast.

Consultaties

Een consultatie bij één van onze therapeuten kan enkel op afspraak.

Tijdens de eerste afspraak zal uw elektronische identiteitskaart en een klevertje van het ziekenfonds worden gevraagd. U neemt ook best alle medische documenten en recente medische beeldvorming mee.

Graag steeds een eigen grote handdoek meebrengen.

Tarieven

We werken met de gangbare kinesitherapienomenclatuur indien er een verwijzing van de arts is.

Als u een voorschrift van de arts hebt krijgt u een getuigschrift, waarmee er een deel wordt terugbetaald door de mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut.

Hier vindt u de terugbetalingstarieven van de mutualiteit. Wenst u nog meer info, vraag er dan gerust naar bij uw therapeut. Mathilde en Lien zijn geconventioneerd. Brigitte en Bram zijn niet geconventioneerd (hierdoor is er wat minder terugbetaling).

Meer informatie over de reden van onze deconventie vindt u hier.

Voor sommige gebruikte materialen (dry needling ,tape, theraband, katrol,…) wordt een supplement aangerekend. Enkel de inkoopprijs wordt aangerekend. In sommige gevallen komt een betalingsbewijs in aanmerking voor de verzekering (vb sport, aanvullende verzekering…).

De eerste behandeling met dossieropmaak, klinisch functioneel onderzoek en proefbehandeling wordt apart aangerekend. 

Een afspraak moet minstens 12u op voorhand worden afgebeld of de behandeling zal worden aangerekend.

 

top

top