Myofasciale Therapie en Dry Needling

Visie

Myofasciale therapie is een behandelingsmethode voor pijn die zijn oorzaak vindt in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren kunnen er pijnpunten of beter genaamd ‘triggerpoints’ ontstaan die pijnen kunnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken (manuele drukpunttechnieken, dry-needling en stretching)

Dry needling is een behandeltechniek binnen de myofasciale therapie, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier wordt ingebracht. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. ”Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. 

top

Klachten

Oorzaken van triggerpoints:

 

top

Werkwijze

Wat is een triggerpoint?

 Een spier is opgebouwd uit afzonderlijke spiervezels. In een normale ruststand is een spiervezel noch uitgerekt, noch samengetrokken. Wanneer er een triggerpoint in de spier zit dan blijkt dat de spiervezels in de rusttoestand op bepaalde punten meer samengetrokken zijn dan in het omringende gebied. Op deze punten is de spierspanning dus hoger en blijven de spiervezels zelfs in rust samengetrokken. Hierdoor ontstaat een lokale verdikking met een slechte doorbloeding waardoor afvalstoffen zich ophopen. Een triggerpoint kan worden gezien als een spierknoop: een bundeltje spiervezels dat zich niet ontspant, maar steeds strak aangespannen blijft.
Patiënten ervaren deze triggerpunten dus als pijnlijke verhardingen in de spieren die niet meer ontspannen. Zo’n triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken


Opmerkelijk bij triggerpoints

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van triggerpoints is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is de oorzaak te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een triggerpoint in de grote borstspier of een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats. Een ander voorbeeld is de gekende spanningshoofdpijn die zijn oorzaak heeft door triggerpoints in de diepe kleine nekspieren ten gevolge van stress. De oorzaak van de pijn moet soms gezocht worden op een andere plaats. 

Nut van myofasciale therapie en dry-needing

Reeds verschillende professionele sporters laten zich met succes behandelen met deze therapie wanneer zij blessures hebben die te wijten zijn aan een overbelasting van hun spierstelsel. Meer en meer sportartsen zien het grote nut in van deze manier van pijnbehandeling en sturen hun patiënten door naar iemand die gespecialiseerd is in de myofasciale therapie.

Maar zoals hierboven beschreven staat zijn het niet alleen de sporters die in aanmerking komen voor deze therapie. Er zijn enorm veel toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de poetsvrouw die door het veelvuldig wringen, pijn heeft aan de pols door een overbelasting van een spier in de onderarm, met ontwikkeling van pijnpunten. Myofasciale therapie leent zich er uitstekend toe deze klachten op een zeer efficiënte manier aan te pakken.

Indien er vragen zijn in verband met dry needling en myofasciale therapie, kan u zich steeds wenden tot onze therapeuten. 


 

top