Voedingsadvies en diëtiek

Visie

Mijn visie is geworteld in de overtuiging dat een gezonde levensstijl de sleutel vormt tot een vervuld en vitaal leven. Als erkende diëtiste ben ik toegewijd aan het begeleiden van jou naar een leven vol welzijn en optimale gezondheid. Mijn filosofie draait om persoonlijke aandacht, wetenschappelijk gefundeerd voedingsadvies en een holistische benadering van voeding.

Ik geloof dat iedereen uniek is, en daarom benader ik elk individu met een op maat gemaakt plan dat rekening houdt met jouw specifieke doelen, behoeften en levensstijl. Mijn doel is niet alleen om je te helpen je gezondheidsdoelen te bereiken, maar ook om je te onderwijzen en te inspireren, zodat je zelfbewust en zelfverzekerd keuzes kunt maken voor een duurzaam gezonde toekomst.

Ik streef ernaar een ondersteunende en positieve omgeving te creëren waarin je je comfortabel voelt om aan je gezondheidsreis te werken. Ik ben hier om je te begeleiden, te motiveren en te ondersteunen, elke stap van de weg. Samen kunnen we jouw pad naar een evenwichtige, stralende gezondheid bewandelen. 

Specialisaties: 

-        Ondervoeding
-        Diabetes
-        Kauw- en slikproblemen
-        Laag FODMAP
-        Voedselallergieën en intoleranties
-        Overgewicht en obesitas
-        Gezonde voeding 

top

Klachten

Als diëtiste ben ik gespecialiseerd in het verstrekken van aangepast voedingsadvies en begeleiding voor adolescenten en volwassenen bij een breed scala van voedingsgerelateerde klachten. Mijn expertise en ervaring stellen me in staat om ondersteuning te bieden bij specifieke problemen die zich kunnen voordoen in deze leeftijdsgroep. Hieronder volgt een uitgebreide lijst van klachten waarbij ik als diëtiste kan helpen:

-        Allergieën: noten, steenvruchten, eieren, …
-        Intoleranties: lactose, gluten, …
-        Diabetes: type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes
-        Overgewicht
-        Ondergewicht
-        Kauw- en slikproblemen
-        Hart- en vaatziekten: verhoogde cholesterol, verhoogde bloeddruk, …
-        Maagklachten: reflux, verteringsproblemen, …
-        Darmklachten: diarree, constipatie, …
-        Prikkelbare darmen, spastische darmen, …
-        Jongeren met gedragsproblemen: ADHD, autisme, … 

top

Werkwijze

Consultatie kunnen ook online ingeboekt worden via deze weg.

Consultaties: 

Bij de eerste consultatie bespreken we je levensstijl, gevolgd door een uitgebreide voedingsanamnese om een grondig inzicht te krijgen in je huidige voedingspatroon en eetgewoonten. Op basis hiervan formuleren we persoonlijke doelstellingen die nauw aansluiten bij je voedingsvoorkeuren, wensen en de algemene principes van een gezond voedingspatroon.

Tijdens het tweede consult analyseren we gezamenlijk het aanvangsstadium van je traject. We beoordelen de duurzaamheid op de lange termijn, identificeren eventuele obstakels en bespreken strategieën om deze te overwinnen. Dit consult omvat ook voedingsgerelateerde vragen en waardevolle adviezen. Samen werken we methodisch aan het bereiken van je gestelde doelen.

Bij de daaropvolgende opvolgconsultaties zetten we de stappen richting je uiteindelijke doel voort. We gaan dieper in op voedingstips, labellezen, receptanalyse en meer. Deze consultaties zijn van essentieel belang voor de voortdurende evaluatie en aanpassing van je streven naar een evenwichtig voedingspatroon, met de nadruk op een duurzame toepassing op de lange termijn.

Laag-FODMAP:

De consultatie van het Laag-FODMAP dieet verlopen ze iets anders. Bij het intakegesprek voor Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) bekijken we je symptomen en eetgewoonten. Als het lage FODMAP-dieet geschikt lijkt, bespreken we de eliminatiefase. 

Bij de tweede consultatie herhalen we de symptomencheck en bekijken we je voedingspatroon. Als je na de eliminatiefase verbetering ervaart, gaan we naar de herintroductiefase. Als er geen verbetering is, zoeken we samen naar andere mogelijke oorzaken en passen we aan.

Bij de opvolgafspraak bespreken we de resultaten van de herintroductiefase en leggen we de stabilisatiefase van het lage FODMAP-dieet uit. Het is belangrijk te benadrukken dat alle vervolgafspraken bijdragen aan een leven zonder klachten. Tijdens deze afspraken kun je aangeven welke ondersteuning je nodig hebt.

Duoconsultaties: 

Bij een duoconsultatie starten we met een kennismakingsgesprek, waarin beide cliënten zich voorstellen en hun individuele doelen en voedingsbehoeften bespreken. We voeren een grondige evaluatie uit van jullie gezondheid, eetgewoonten en eventuele klachten. Op basis van deze informatie verstrek ik op maat gemaakt advies dat relevant is voor jullie beiden, met specifieke aanbevelingen.

Tijdens het consult stellen we doelen en ontwikkelen we een voedingsplan dat zowel aansluit bij jullie persoonlijke doelstellingen als jullie gedeelde levensstijl. Vervolgafspraken worden gepland om de voortgang te beoordelen en het voedingsplan aan te passen aan jullie individuele en collectieve behoeften, met als ultieme doel het bevorderen van een gezondere levensstijl.

Tijdens de opvolgconsulten blijven we de voortgang evalueren en passen we het voedingsplan aan om aan de behoeften van beide cliënten te voldoen, met als uiteindelijk doel het bevorderen van een gezondere levensstijl.

top

https://www.dietisteyentlengels.be/

https://www.vbvd.be/

https://www.diabetes.be/nl

https://www.gezondleven.be/

top