Kinderpsychotherapie

Visie

Als ouder wil je graag dat je kind zorgeloos kan opgroeien en volop kan genieten van het leven. Maar soms loopt het niet (meer) zo vlot als je zou willen. Je kind voelt zich niet goed en heeft het lastig. Er is iets veranderd en je weet niet wat je nog kan doen. Hoe hard je ook probeert, je krijgt het gevoel dat jullie er niet meer alleen uitkomen.

Als jongere zijn er soms zaken waar je moeilijk met iemand over kan praten. Je weet niet goed bij wie je terecht kan. Je merkt dat je ouders zich zorgen over je maken, maar je wil hen niet belasten met jouw problemen of je vreest dat ze je niet zullen begrijpen. Je zondert je af en wil met rust gelaten worden. Thuis kunnen er meer en meer ruzies zijn. Je weet niet meer hoe je hieruit kan raken.

Soms hebben jongeren en ouders een verschillende mening over hoe het gaat. Zo kunnen ouders zich zorgen maken en willen ze graag hulp inschakelen, terwijl de jongere dit niet ziet zitten.  Zich steeds herhalende conflicten zijn vaak het gevolg.

top

Klachten

Als ouder:

 

 

Als jongere:

top

Werkwijze

Je kan contact met ons opnemen op eigen initiatief of op advies van je huisarts of een andere hulpverlener (vb. CLB, pediater, arbeidsgeneesheer, psychiater, … ).

Indien nodig en enkel met jouw toestemming, werken we samen met de verwijzer. Voor een noodzakelijke, aanvullende behandeling bij ergotherapeut, kinesist of diëtist verwijzen we je graag door naar een van onze collega’s. 

Eerste gesprek

We starten de begeleiding met één of meerdere verkennende gesprekken. Bij kinderen en jongeren nodigen we in de meeste gevallen ook de ouders uit. In deze eerste fase maken we kennis met elkaar. We staan we stil bij de problemen die je ervaart en overlopen de oplossingen die je zelf al geprobeerd hebt. Daarna bekijken we samen hoe de begeleiding verder kan verlopen.

 Als jongeren en ouders  een verschillende mening hebben over hoe het gaat en of er hulp nodig is, dan kunnen we in één of meerdere gesprekken samen met alle betrokkenen zoeken naar een compromis waar iedereen zich in kan vinden.

Individuele therapie

Bij kinderen
Als volwassenen hebben we geleerd dat spreken over je problemen kan helpen. Voor kinderen ligt dat vaak anders. Spelen is voor hen als spreken. Kinderen laten zien in hun spel en activiteiten wat er in hen omgaat. In individuele therapie met kinderen proberen we aan de hand van spelmateriaal (vb. tekenen, knutselen, poppenkast, verhaaltjes, enz.) of oefeningen (vb. fantasieoefening, rollenspel) een brug te maken naar de leefwereld van het kind. Op deze manier bieden we het kind de nodige steun om emoties te uiten, problemen te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen.

Individuele therapie met het kind wordt meestal gecombineerd met gesprekken met de ouders of met het gezin. Hierbij respecteren we steeds het tempo van het kind en het gezin.

Bij jongeren
In individuele gesprekken staan we stil bij wat er in je omgaat en wat er in jouw leven blokkeert. Je mag hierover praten met iemand die dit niet zomaar gaat doorvertellen. Evengoed gaan we op zoek naar creatieve manieren waarin je iets kan laten zien van jezelf. Afhankelijk van wat jij ziet zitten, kunnen we moeilijke situaties uit je dagelijks leven naspelen en oefenen hoe je kan reageren. We doen alles op jouw tempo. We reiken geen pasklare antwoorden aan, maar helpen je om oplossingen te vinden waar je zelf het meest in gelooft.

Ouderbegeleiding

Oudergesprekken vormen een vast onderdeel van de therapie voor kinderen. We spreken over de relatie tussen ouder en kind, over hoe je als ouder meer zicht kan krijgen op wat er in je kind omgaat en hoe je hier als ouder mee wil omgaan. We reiken geen pasklare antwoorden aan, maar helpen je om oplossingen te vinden waar je zelf het meest in gelooft.

Daarnaast kunnen wij je ook advies geven wanneer je het gevoel hebt vast te lopen in de opvoeding van je kind en/of ondersteuning bieden bij een andere  aanpak van de opvoeding.

Gezinstherapie

In gezinsgesprekken nodigen we jullie als gezin uit (kind én ouders, soms ook broers en zussen). We geloven dat problemen niet op zichzelf staan, maar ook verankerd zijn in het gezin. We spreken over de onderlinge relaties en gevoelens, over jullie gevoeligheden en sterke kanten als gezin. We kijken ook hoe jullie je als gezin gedragen voelen door jullie bredere omgeving. Hierbij reiken we geen pasklare antwoorden aan, maar helpen we jullie om oplossingen te vinden die bij jullie als gezin passen.

top

 

top