Sofie Deckers

Contactgegevens

0497 23 40 68

sofie.deckers@silta.be

Zittijden

Maandag en vrijdag van 9u - 15u30

Opleiding en werkervaring

Mijn naam is Sofie Deckers (°1990). Ik behaalde mijn master diploma in de Klinische Psychologie, afstudeerrichting Biologische Psychologie, aan de Vrije Universiteit te Brussel. Voordien studeerde ik af als opvoeder en Bachelor in de Toegepaste Psychologie. 

Naast mijn werk in groepspraktijk Silta deed ik al ruim ervaring op in diverse settings van de geestelijke gezondheidszorg. Ik werkte op de Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Sint-Erasmus in Antwerpen en daarvoor was ik werkzaam als psycholoog en inhoudelijk coördinator in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en als afdelingspsycholoog in Psychiatrisch Centrum Sint Jan Baptist in Zelzate. Ik was tewerkgesteld als trajectbegeleider binnen CAW Antwerpen in het team Tijdelijk Huisverbod, waar ik gezinnen waar intra- familiaal geweld heeft plaatsgevonden begeleidde. Heden ben ik tewerkgesteld als klinisch psycholoog bij Action on Addiction in Brasschaat. Hier begeleid ik clienten naar een leven zonder verslaving (zowel middelen als gedragsverslaving). Dit met behulp van het Minessota - 12 stappen -model.

In al deze bovenstaande jobs was en is het zeer belangrijk om de behoeftes en noden van mensen te kunnen inschatten en samen te werken om de klachten op te lossen en/of draaglijker te maken. Ik heb een directe en transparante, doch empathische communicatiestijl en geloof in de sterktes van mensen. 

Ik richt me vooral op volwassenen en geef zowel individuele als groepstherapie.

Mijn specialisaties zijn: 

- emotionele klachten zoals angsten, depressie, traumatische ervaringen, …
- verslavingsproblemen
- persoonlijkheidsproblematieken
- nabehandeling bij opnames in de psychiatrie voor depressie, psychotische kwetsbaarheden, …
- existentiële vragen.

Je kan echter ook bij mij terecht als je het gewoon even nodig hebt dat iemand je helpt om zaken op een rijtje te zetten en keuzemogelijkheden te exploreren.
Tot slot sta ik er ook zeker voor open om belangrijke anderen (vb.: partner, ouders, vrienden,…) te betrekken bij de behandeling, mocht je dit wensen. 

top

Tarieven

Individuele therapie: € 60 per consultatie (50 minuten) 

Indien je een tweede persoon bij de therapie wilt betrekken, is de prijs voor een consultatie € 70 voor 60 minuten.

Groepssessie (60min – 120min) – prijs afhankelijk van de duur van de sessie en het aantal deelnemers. Dit wordt vooraf vermeld bij de betreffende groepsactiviteit. 

Online sessie: € 60 

Afspraak annuleren of verzetten

We hebben er alle begrip voor dat een afspraak door omstandigheden niet kan plaatsvinden. Een afspraak verplaatsen of annuleren kan kosteloos tot 48 u voor je geplande afspraak. Zo kan ik je plaats eventueel nog doorgeven aan iemand anders. Indien je minder dan 48 u op voorhand wenst te annuleren of verplaatsen betaal je € 30, hetzij bij de eerstvolgende afspraak, hetzij per overschrijving. Als je de afspraak vergeet of als je afbelt als de sessie begonnen is, betaal je de volledige sessie, ongeacht de reden. Dit ter bescherming van onze agenda en ons inkomen.

Bedankt voor je begrip!

Erkenningsnummer psychologencommissie: 902117557

top